TARSUS GÜNDEM GAZETESİ

Tarsus’ta bulunan Kooperatif taşınmazını satacak.

Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait taşınmaz ihale usulu ile satışa çıkarıldı. Tarsus Tekke Mahallesi’nde bulunan 289 metrekareye sahip avlulu kargir ev için ”İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler ” adı altında satış işlemi gerçekleşecek. İhale 19 Eylül’de 14:00’te ,Beydeğirmeni Mahallesi, Adana Bulvarı, No:81 Tarsus adresinde yapılacak. İHALE DETAYLARI 255 SAYILI TARSUS TARIM KREDİ KOOPERATİFİ GAYRİMENKUL SATIŞ […]

Tarsus’ta bulunan Kooperatif taşınmazını satacak.
10 Eylül 2019 - 8:25 'de eklendi.


Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait taşınmaz ihale usulu ile satışa çıkarıldı.

Tarsus Tekke Mahallesi’nde bulunan 289 metrekareye sahip avlulu kargir ev için ”İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler ” adı altında satış işlemi gerçekleşecek. İhale 19 Eylül’de 14:00’te ,Beydeğirmeni Mahallesi, Adana Bulvarı, No:81 Tarsus adresinde yapılacak.

İHALE DETAYLARI

255 SAYILI TARSUS TARIM KREDİ KOOPERATİFİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


1-İşin Nevi:Mülkiyeti 255 Sayılı Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Tekke Mahallesi, 4153 Ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 289,19 m2 alana haiz “kargir ev ve arsası” vasfındaki bodrum kat+ zemin katta dükkan ve her katta 2 daire olmak üzere toplam 6 daireden oluşan taşınmazın satış ihalesi.
2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli: Mersin İli, Tarsus İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi, Adana Bulvarı, No:81 Tarsus / MERSİN adresinde bulunan 255 Sayılı Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında şartname doğrultusunda Mersin İli, Tarsus İlçesi, Tekke Mahallesi, 4153 Ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 289,19 m2 alana haiz “kargir ev ve arsası vasfındaki taşınmaz 19 /09/2019 Perşembe günü saat 14:00’de kapalı zarf usulü ile teklif alınmak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle yapılacaktır.
3-Muhammen Bedel: Mersin İli, Tarsus İlçesi, Tekke Mahallesi, 4153 Ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 289,19 m2 alana haiz “kargir ev ve arsası” vasfındaki taşınmaz için 1.160.000,00(BirmilyonyüzatmışbinTürkLirası) ₺’dir.
4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli:Satış işlemi peşin bedelle teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde, 255 Sayılı Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak satış bedelinin tamamını peşin ödeyecektir.
5-Teminat Miktarı:Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 3 nispetinde (34.800,00₺) olup, kesin teminat ise ihale bedelinin % 6’ sı nispetindedir. Nakit teminatlar 255 Sayılı Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi veznesine veya T.C Ziraat Bankası Tarsus Şubesi nezdindeki TR43 0001 0002 3842 2911 0150 01 no’lu hesabına yatırılacaktır.
İhaleye; geçici teminatı nakit olarak yatırıp da, süresi içerisinde teklif dosyası tesliminde bulunmayan ve ihaleye iştirak etmeyen isteklinin geçici teminatı Kooperatifçe gelir kaydedilir. Teklif veren isteklilerin tümü ihale sonuçlanıncaya kadar ihalede verdikleri tekliflerinden dönemezler. Tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları gelir kaydedilir. İsteklilerden alınan teminatlar, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ihalenin onayına veya iptal edilmesine müteakip iade edilir.Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.
6–Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte 255 Sayılı Tarsus Tarım Kredi Kooperatifinden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.
7-Şartname Temini:Taşınmaz satış şartnamesi 255 Sayılı Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir.
8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 19.09.2019 Perşembe günü saat 12:00 ’e kadar yukarıda adresi yazılı 255 Sayılı Tarsus Tarım Kredi Kooperatifi’ ne şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU:
505 596 45 44 nolu telefon aranabilir

Etiketler :
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER